Trường Đại Học Hải Phòng
Hệ thống quản lý đào tạo

ĐÚNG DẺ RÁCH. TÔI SẼ GIÚP CÔ 1 TAY ĐẨY CÔ RA KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI. BƯỚC NHANH ĐI, MẠNH MẼ LÊN CÔ, BƯỚC ĐI NHANH LÊN, ĐỂ TÂM HỒN TÔI TRỞ LẠI TRẠNG THÁI NHƯ NGÀY CHƯA GẶP CÔ.
ĐỜI EM NÓ CHÓ NÊN EM CHÓ LUÔN CẢ VỚI ANH, ANH CŨNG YÊU THƯƠNG EM NHIỀU QUÁ, NÊN CAY CÚ EM CÀNG NHIỀU.

Đăng nhập

Copyright 2011-2014 © QMC - HaUI